رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

تست استاتیک مورد نیاز برای متحرک واک

تست استاتیک مورد نیاز برای متحرک واک

  در این مقاله قصد داریم روش تست استاتیکی واک پیاده رو متحرک و الزامات آن را طبق استاندارد EN 115-1:2017 توضیح دهیم. برای آزمایش انحراف پیاده رو متحرک باید یک بار عمود بر 7500 نیوتن شامل وزن صفحه در ...