رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest Articles

تهاتر قهری چیست؟

تهاتر قهری چیست؟

تهاتر قهری یکی از انواع معامله به صورت تهاتر و یا معاوضه است. اما تهاتر چیست؟ تهاتر به لحاظ لغوی به معنی تبادل و معاوضه دو دین است که برای طرفین ارزشمند است. تهاتر یک واقعه حقوقی بوده و در ...