رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

نرم افزار محاسبان راهکاری مناسب برای حسابداری سازمان ها و نهادهای دولتی

نرم افزار محاسبان راهکاری مناسب برای حسابداری سازمان ها و نهادهای دولتی

در تعریف کلی، دولت دستگاهی سیاسی و متمرکز است که حکومت در هر جامعه‌ با قلمرو جغرافیایی را اداره می‌کند. اما اگر با دقت نگاه کنیم متوجه می‌شویم که بدنه دولت، متشکل از سازمان‌ها و نهادهای ریز و درشتی (مانند ...