رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest Articles

صحت معامله چیست؟ شرایط صحت معاملات در قانون مدنی

صحت معامله چیست؟ شرایط صحت معاملات در قانون مدنی

قرارداد، عقد و معامله هر سه دارای یک معنا و مفهوم هستند و نتیجه عقد تعهد است. شرایط اساسی صحت ماده ۱۹۰ قانون مدنی شرایط چهارگانه‌ ای برای تمام قراردادهایی که بسته می ‌شود مشخص کرده است. اگر در این ...