رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

aalan

یک سوال Latest مقالات

فرایند گشتاور درب بطری

فرایند گشتاور درب بطری

دقت گشتاور بسته شدن محصولات در صنعت بسته بندی به ویژه در صنایع غذایی یکی از موارد مهم کنترل کیفیت است که در صورت عدم رعایت آن افت کیفیت جدی را به دنبال خواهد داشت. سورا صنعت  با تکیه بر نوآوری های ...