رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

مقاوم ترین عنصر صنعت برق!

برای پیشگیری از عبور جریان‌های ناخواسته به زمین در سیستم های قدرتی از مقره استفاده می‌شود؛ درواقع مقره یک مسیر بسیار مقاومتی می‌باشد که از آن هیچ جریانی گذر نمی‌کند. مقره در سیستم توزیع و انتقال غالباً بر روی دکل‌ها ...