رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

راههای تشخیص خواستگار چشم چران

راههای تشخیص خواستگار چشم چران

ویژگی های خواستگار چشم چران   چگونه پی ببریم که خواستگار چشم چرانی داریم یا خیر چشم چرانی در مردان یکی از مشکلات اخلاقی است که در اغلب مردان دیده می شود، اگر نمیتوانید با این خصلت کنار بیایید و ...