رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest Articles

معرفی خیابان سعادت آباد اصفهان

معرفی خیابان سعادت آباد اصفهان

یکی از خیابان های اصلی شهر اصفهان ، خیابان سعادت آباد اصفهان است. این خیابان از دروازه شیراز شروع شده و تا میدان بسیج ادامه دارد. اهمیت این خیابان زمانی مشخص می شود که نگاهی به نقشه اصفهان می اندازیم ...