رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

درمان ریشه دندان

درمان ریشه دندان

آن چه در اصطلاح عامیانه به آن درمان ریشه دندان، عصب کِشی یا عصب کُشی اطلاق می شود در حقیقت شامل تخلیه کامل مرکز دندان از اعصاب و عروق آسیب دیده و مهر و موم کردن کامل کانال های ریشه ...