رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

نحوه عملکرد یخساز یخچال فریزر به چه شکل است؟

نحوه عملکرد یخساز یخچال فریزر به چه شکل است؟

اگر با حفظ مزایای قبلی دستگاه گزینه های جدیدی به یخچال اضافه گردد و ویژگی های آن ارتقا یابد به موازات آن نیز اشکالات به وجود آمده و راهکارهای رفع آن هم افزایش می یابد. یخساز هم جز امکاناتی است ...