رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

ویژگیهای شخصیت بلغمی در تست مزاج شناسی ( آیزنک )

ویژگیهای شخصیت بلغمی در تست مزاج شناسی ( آیزنک )

ویژگیهای شخصیت بلغمی شخصیت بلغمی؛ کسی که طبع بلغمی‌ دارد شخصیتی درونگرا و مطیع است که برای خدمت به مردم آماده می‌باشد. کسی که طبع بلغمی‌ دارد طوری رفتار نمی‌کند که خود را برتر از دیگران نشان دهد. علاقه دارد ...