رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

برای تحصیل در آلمان چه مدارکی نیاز داریم؟

برای تحصیل در آلمان چه مدارکی نیاز داریم؟

اگر می خواهید در یک موسسه آموزش عالی آلمان تحصیل کنید ، باید شرایط خاصی را برآورده کنید. مهمترین پیش نیازهای درخواست در اینجا توضیح داده شده است. مدارک تحصیلی ورودی تحصیلات عالی این که آیا می توانید در آلمان ...