رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

ثبت نام زنان سرپرست خانوار در طرح مسکن ملی

ثبت نام زنان سرپرست خانوار در طرح مسکن ملی

در طرح مسکن ملی که به منظور حمایت از اقشار کم درآمد و همچنین متوسط جامعه ارائه شد، به زنان سرپرست نیز توجه شده‌است. در واقع بر اساس این طرح، زنان سرپرست خانوار بالای ۳۵ سال نیز می توانند در ...