رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

شیر فشارشکن هیدرولیک چیست؟

شیر فشارشکن هیدرولیک چیست؟

انرژی هیدرولیک به‌وسیله الکتروموتور، پمپ هیدرولیک را وادار به حرکت می‌کند. همان‌طور که می‌دانید بر اساس اصل سوم هیدرولیک فشار در اثر مقاومت در مسیر ایجاد می‌گردد. پس به بیان دیگر با مقاومت بار در برابر جریان پمپ هیدرولیک، فشار ...