رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

aalan

یک سوال Latest مقالات

آیا عقاید سیاسی متفاوت در ازدواج تاثیرگذار است؟

آیا عقاید سیاسی متفاوت در ازدواج تاثیرگذار است؟

عقاید سیاسی متفاوت در ازدواج   با خواستگاری که عقاید سیاسی متفاوتی دارد ازدواج کنم؟ با افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی و در هم تنیده شدن عقاید سیاسی و مذهبی، تشابه عقاید سیاسی تبدیل به یکی از ملاک های ...