رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

علت رسوب گرفتن چایساز چیست؟

علت رسوب گرفتن چایساز چیست؟

به مرور زمان با جوشیدن آب درون کتری املاح و مواد معدنی محلول در آب به شکل نامحلول درآمد و در کتری رسوب می کند. این رسوبات تنها در مورد عملکرد چای ساز نیست که مشکل سازی می شوند بلکه ...