رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

معرفی و بررسی فیلم زامبی Rec

معرفی و بررسی فیلم زامبی Rec

قبل از تماشای این فیلم،باید قسمت اول آن را دیده باشید. کمی بعد ازماجراهای قسمت اول،چند مامور ویژه ی پلیس ویک مامور وزارت بهداشت وارد ساختمان قرنطینه شده می شوند که مدتیست درسکوت کامل فرورفته است.خیلی زود آنها پی می ...