رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest Articles

صرفه جویی در انرژی

صرفه جویی در انرژی

در زندگی ما، انرژی و انواع آن، نقش بسیار مهمی دارد. علاوه بر انرژی، برخی از مواد هم هستند که حامل انرژی محسوب می‌شوند و برای همین است که اهمیتی مشابه با خود انرژی دارند و برای آن باید ارزشی ...