رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

دعاوی اراضی موات و نحوه احیا کردن آن

دعاوی اراضی موات و نحوه احیا کردن آن

در واقع، دعاوی اراضی موات بخش مهمی از دعاوی ملکی به شمار می رود. به گونه ای که مالک و معترض موظف هستند در کمیسیون ماده ۱۲ با دلیل های محکمی از جمله نقشه های هوایی، استشهاد محلی، نظریه کارشناس ...