رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

غصب چیست و چه مفهومی در حقوق دارد؟

غصب چیست و چه مفهومی در حقوق دارد؟

از آن جایی که مالکیت در قانون از احترام بسیاری برخوردار است و فردی که خلل در مالکیت ایجاد کند، برخورد جدی خواهد کرد. لذا می‌ توان گفت که حق مالکیت باعث غصب می‌ شود. به این معنی که شخصی ...