رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

ثبت سند حقوق و دستمزد در نرم‌افزار حسابداری

ثبت سند حقوق و دستمزد ثبت سند حقوق و دستمزد در حسابداری در 2 سند مجزا انجام می‌شود. در ادامه هر یک از این اسناد به تفصیل شرح داده خواهند شد. ثبت سند شناسایی هزینه حقوق و دستمزد پرداخت حقوق و دستمزد و پرداخت سایر ...