رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

نکات و بازه زمانی تمیز کردن یخچال

نکات و بازه زمانی تمیز کردن یخچال

آیا پیش آمده که حین گذاشتن مواد غذایی یا نوشیدنی داخل یخچال مقداری از آن روی قفسه های دستگاه بریزد؟ در این هنگام تنها راه چاره پاک کردن سطح قفسه است. به غیر از این موارد محیط داخلی دستگاه مستعد ...