رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

تهیه گیم تایم برای بازی وارکراف

گیم تایم ۶۰ روزه در حال حاضر تنها گیم تایمی است که از طرف کمپانی blizzard برای بازیکنان گیم ، ورد اف وارکرافت ارائه شده است. در گذشته گیم تایم هایی مانند ۳۰ روزه و ۱۸۰ روزه هم موجود بود ...