رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest Articles

وظایف مدیر ساختمان در آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی شامل چه مواردی است؟

وظایف مدیر ساختمان در آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی شامل چه مواردی است؟

امروزه جوامع انسانی به دو چیز اصلی مانند قانون و مدیری نیاز دارند که بتوانند قوانین و شرایط ساختمان را به نحو صحیحی اجرا کنند. مجتمع های مسکونی می تواند از جمله جوامع انسانی باشد که هر مجتمع باید داشته ...