رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

پارافریز مقاله یعنی چه و چه کاربردی دارد؟

پارافریز مقاله یعنی چه و چه کاربردی دارد؟

واژه انگلیسی «paraphrase» در فارسی به معنای بازنویسی، تعمیم، نقل قول غیرمستقیم، مانند نوشتن، سایه زدن، نقل محتوا و… از کلماتی است که هم معنا و هم جنسیت دارند. واژه پارافریز که در فارسی به آن بازنویسی، تعمیم، نقل قول ...