رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

چرا نباید در یخچال غذای گرم بگذاریم؟

چرا نباید در یخچال غذای گرم بگذاریم؟

زمانی که ناگهان غذای گرم را در یخچال قرار دهید ، یک «شوک گرمایی» اتفاق می افتد. در این حالت ، شما شرایط خوبی را برای رشد باکتری های مضر ایجاد می کنید ، خطر آلودگی مواد غذایی را افزایش می ...