رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

چند نکته مهم از اموال منقول و غیرمنقول در قانون

چند نکته مهم از اموال منقول و غیرمنقول در قانون

به صورت کلی اموال به دو دسته منقول و غیرمنقول دسته ‌بندی می ‌شوند. با توجه به اینکه، این دسته‌ بندی در زندگی روزمره اهمیتی ندارد؛ ولی از دیدگاه مراجع حقوقی بسیار حائز اهمیت است. قوانین مرتبط با مال منقول و ...