رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

چرا کلمات کلیدی Long Tail مهم‌اند و چگونه آنها را پیدا کنیم

چرا کلمات کلیدی Long Tail مهم‌اند و چگونه آنها را پیدا کنیم

کلمه کلیدی طولانی دقیقا چیست؟ (long tail keywords) یک کلمه کلیدی طولانی بیش از ۳ کلمه است. کلمات کلیدی طولانی معمولا حجم جستجوی پایینی دارند. کسب رتبه در کلمات کلیدی طولانی بسیار ساده‌تر از کلمات کلیدی متوسط است کلمات کلیدی ...