رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest مقالات

چرا دولت در کنترل افزایش اجاره بهای مسکن ناکام ماند؟

چرا دولت در کنترل افزایش اجاره بهای مسکن ناکام ماند؟

با وجود تعیین سقف اجاره بهای مسکن از سوی دولت، باز هم عده ای بیش از میزان تعیین‌شده از مستاجران درخواست پرداخت‌اجاره بها می کنند. برخی از موجرین به دلیل عدم توانایی مستاجران در پرداخت‌اجاره بهای بیشتر، مجبور به تخلیه ...