رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest Articles

کوچک کردن بینی با تزریق آنزیم به بینی

کوچک کردن بینی با تزریق آنزیم به بینی

امروزه جراحی بینی یکی از رایج ترین روش ها برای کوچک کردن بینی است. این جراحی مستلزم رفتن زیر تیغ متخصص جراحی بینی و ریسک کردن و پذیرفتن خطراتی است. این خطرات شامل نارضایتی از نتیجه نهایی، نگهداری مداوم و ...