رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

یک سوال Latest Articles

تست استاتیک مورد نیاز برای متحرک واک

 

در این مقاله قصد داریم روش تست استاتیکی واک پیاده رو متحرک و الزامات آن را طبق استاندارد EN 115-1:2017 توضیح دهیم.

برای آزمایش انحراف پیاده رو متحرک باید یک بار عمود بر ۷۵۰۰ نیوتن شامل وزن صفحه در مساحت پالت ۱ متر مربع به مرکز سطح آج روی یک صفحه فولادی (۳۰۰ میلی متر در ۴۵۰ میلی متر و حداقل ضخامت ۲۵ میلی متر) اعمال کنیم. ) و لبه صفحه که ۰.۴۵ متر طول دارد باید موازی با لبه جانبی پیاده رو متحرک قرار گیرد.

بار برای جابجایی پالت های پیاده روی با مساحت های کوچکتر یا بزرگتر متناسب با اندازه پالت تغییر می کند و برای صفحه فولادی در ناحیه بارگیری نسبت طول لبه باید ۱:۱.۵ باشد.

بار نمی تواند کمتر از ۳۰۰۰ نیوتن باشد با وزن صفحه و اندازه صفحه کوچکتر از ۰.۲۰ x 0.30 متر (ضخامت حداقل ۲۵ میلی متر).

برای متحرک پالت های پیاده روی با عمق کمتر از ۰،۳۰ متر، عرض صفحه باید ۰،۲۰ متر و طول صفحه باید برابر با عمق پالت باشد.

در این حالت، انحراف سطح آج پالت واک متحرک نباید بیش از ۴ میلی متر باشد و تغییر شکل دائمی مشاهده نشود، اما تنظیمات تلورانس اولیه قابل قبول است.

این آزمایش باید روی پالت پیاده روی متحرک با غلتک ها (غیر چرخان)، محورها و میل های خرد (در صورت وجود) با هم در یک موقعیت افقی اعمال شود.

مطالعه
نحوه پرداخت عیدی آخر سال در نرم افزار حقوق و دستمزد میزان

این آزمایش برای پالت نصب شده روی ریل های راهنما واقع در خرپا پیاده روی متحرک الزامی نیست.

تست دینامیک پیاده رو متحرک واک

تست دینامیک پیاده رو متحرک

تست دینامیک پالت به دو نوع مختلف تقسیم می شود: بار و پیچشی. در این مقاله قصد داریم مراحل تست بارگذاری و پیچشی پالت واک متحرک و الزامات آن را طبق استاندارد EN 115-1:2017 توضیح دهیم.

تست بارگذاری برای متحرک واک پالت

آزمایش بار دینامیکی پالت راهپیمایی متحرک باید روی یک پالت، بدون در نظر گرفتن اندازه، با غلتک ها (غیر چرخان)، محورها و میل های خرد (در صورت وجود) در یک موقعیت افقی اعمال شود. برای آزمایش بار دینامیکی پالت باید یک بار ضربانی سینوسی پیوسته ۵۰۰ – ۳۰۰۰ نیوتن در فرکانس ۵-۲۰ هرتز برای حداقل سیکل ۵×۱۰۶ اعمال کنیم. بار باید به صورت عمود بر مرکز سطح آج پالت پیاده روی متحرک روی صفحه فولادی (۰.۲۰ متر در ۰.۳۰ متر و حداقل ضخامت ۲۵ میلی متر) اعمال شود.

برای پالت پیاده روی متحرک با عمق کمتر از ۰،۳۰ متر، عرض صفحه باید ۰،۲۰ متر و طول صفحه باید عمق پالت باشد.

هیچ شکاف یا مشکلی نباید در نتیجه آزمایش مشاهده شود. تغییر شکل دائمی باید کمتر از ۴ میلی‌متر در سطح آج پیاده رو متحرک باشد و همچنین پالت و اجزای آن از جمله تمام درج‌ها / یراق‌ها باید پس از آزمایش محکم و محکم بمانند.

مطالعه
5 حدیث گرانبها در باب علم

Shopping Mall Auto Indoor Outdoor Moving Sidewalk Walk Walkway Ramps with High Quality - تست استاتیک مورد نیاز برای متحرک واک

هر غلتکی آسیب دیده باید در طول آزمایش در صورت لزوم تعویض شود.

تست پیچشی برای متحرک پالت پیاده روی

برای آزمایش پیچشی دینامیکی پالت راهپیمایی متحرک، باید یک بار ضربانی سینوسی پیوسته ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نیوتن با فرکانس ۵-۲۰ هرتز برای حداقل سیکل ۵×۱۰۶ به مرکز سطح آج پالت راهپی متحرک روی فولاد اعمال کنیم. صفحه (۰.۲۰ متر در ۰.۳۰ متر و حداقل ضخامت ۲۵ میلی متر). تست پیچشی دینامیکی باید روی پیاده رو متحرک پیاده‌روی با غلتک‌ها (غیر چرخان)، محورها و میل‌های خرد (در صورت وجود) با هم در موقعیت افقی و در حداکثر شیب اعمال شود و همچنین پالت از طریق زنجیره‌های پله‌ای پشتیبانی و ثابت می‌شود. برای به حداقل رساندن تاثیر غلتک های متحرک پالت واک بر روی نتیجه آزمایش، باید غلتک های فولادی با همان ابعاد را جایگزین آنها کنیم. باید یکی از غلتک های پالت را بیرون بیاوریم (یا بدون تکیه گاه قرار دهیم) و برای جلوگیری از بلند شدن غلتک پالت مقابل باید از گیره قفلی با فاصله کمتر از ۰.۲ میلی متر روی غلتک زنجیره پالت استفاده کنیم.

مطالعه
بهترین کشور جهان برای زندگی کجاست؟

در طول آزمایش، سمت غلتک برداشته شده باید کمتر از ۴ میلی متر به سمت پایین حرکت کند.

هیچ شکاف یا مشکلی نباید در نتیجه آزمایش مشاهده شود. تغییر شکل دائمی باید کمتر از ۴ میلی متر در سطح آج پالت های متحرک پیاده روی باشد و همچنین پالت و اجزای آن از جمله تمام درج ها / فیکس ها باید پس از آزمایش محکم و محکم بمانند.

هر غلتکی آسیب دیده باید در طول آزمایش در صورت لزوم توسط اورتک تعویض شود.

جابجایی ۴ میلی متری زمانی قابل قبول است که فاصله مرکز غلتک پالت و مرکز غلتک زنجیره پالت ۴۰۰ میلی متر باشد و در سایر موارد باید نسبت را حفظ کرد.

نکته: تست پیچشی دینامیکی فقط در صورتی لازم است که پالت ها دارای غلتک باشند و برای پالت های بدون غلتک نیازی به انجام تست دینامیکی نیست.

https://oretechescalator.com/%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%88%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%b1%da%a9/

نوشته ها مرتبط

ارسال دیدگاه

You must login to add a new comment.