رمز را فراموش کردید ؟ لطفا ایمیل را وارد کنید تا لینک تغییر پسورد به ایمیل شما ارسال شود

ببخشيد، اجازه ي سوال کردن نداري, شما باید وارد شوید تا بتوانید سوال خود را مطرح کنید..

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

لطفا به طور خلاصه توضیح دهید که چرا شما احساس می کنید این پاسخ باید گزارش شود.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

جایی برای اشتراک دانش و ساختن دنیایی بهتر!!

بهترین جا برای اشتراک ایده ها و کمک به دیگران برای انتشار بیشتر علم و دانش!!

شرایط ورود به دعوی ثالث

حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری _از جمله دعاوی طاری مطورحه در دادگاهها دعوای ورود ثالث می باشد و این امر زمانی محقق می شود که شخص ثالثی یا مستقلا و یا به طبع یکی از اصحاب دعوا برای خود حقی قائل باشد، دعوای وارد ثالث هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدیدنظر قابل طرح می باشد.

منظور از شخص ثالث شخصی غیر از اصحاب دعوا و یا نمایندگان آنها در دادگاه می باشد.شخصی که قصد طرح دعوای ورود ثالث را دارد می تواند تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده چه دعوا در مرحله تجدیدنظر و چه در مرحله بدوی باشد دادخواست خود را تقدیم نماید.

شایان ذکر است دعوای ورود به ثالث در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور قابل پذیرش نمی باشد.

مطالعه
از اهمیت کارت ویزیت مشاور املاک در بازاریابی چه میدانید؟

در دعوی ورود ثالث شخص ثالث باید کلیه شرایط عمومی تقدیم دادخواست را رعایت نماید. حال با اشنایی نسبی ازدعوی فوق به شرح کامل آن می پردازیم.

شرح دعوای ورود ثالث

دعوی ورود ثالث دعوایی حقوقی می باشد که بر اساس آن فردی غیر از خواهان و خوانده دعوی اصلی، وارد دعوایی می‌شود که در دادگاه در حال رسیدگی می‌باشد . مواد مرتبط با دعوی ورود به ثالث در ماده های ۱۳۰ تا  ۱۴۳ قانون ایین دادرسی مدنی قید گردیده است.

برای ورود به دعوای ورود ثالث چه شرایطی لازم است؟

جهت ورود ثالث یک دعوی باید طبق ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی شرایط فوق الذکر را داشته باشد.. که در صورت وجود این شرایط دعوا ورود ثالث به حساب می آید. قابل ذکر است که دعوی ورود ثالث با دعوی اصلی همزمان رسیدگی می شود .

پس یکی از شروط دعوای ورود ثالث، وجود دعوایی می باشد که در جریان رسیدگی است . با استناد به ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی می توان به پاسخ سوال رسید که تا زمانی که ختم دادرسی اعلام نشده است مبین آن است. که باید دعوا هنوز در جریان رسیدگی یعنی مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد تا دعوای مطروحه با سایر شرایط، دعوای ورود ثالـث محسوب شود.

مطالعه
نکات مهم برای خرید مبلمان اداری

برای اینکه فردی بتواند بعنوان وارد ثالث به دعوایی وارد شود مطابق صراحت ماده ۱۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی بایستی ارتباطی به موضوع دعوا و طرفین دعوا داشته باشد.

آن هم نه هر ارتباطی، بلکه یا باید حق مستقلی را برای خود در موضوع دعوای مطروحه قائل باشد. یا در محق شدن یکی از طرفین، خود را ذی‌نفع بداند و همچنین ادعای مطروحه در آن چنان باشد. که رسیدگی به آن، در نتیجه‌ی دعوای اصلی مؤثر باشد. براین اساس این فرد می‌تواند تحت عنوان وارد ثالث به دعوایی که بین افرادی دیگر مطرح شده و در جریان رسیدگی است وارد شود.

مطالعه
تاریخچه مختصر تراکتور فرگوسن و سازنده آن

ارتباط کامل بین دو دعوی از جمله شرایط دعوای ورود ثالث می باشد که ماده ۱۴۱ آیین دادرسی مدنی چنین شرح می دهد:

بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد

اگر شرط ارتباط بین دو دعوی وجود نداشته باشد دادگاه دعوی فوق را از دعوی اصلی در حال رسیدگی جدا کرده و بصورت جداگانه رسیدگی خواهد کرد.

ادامه مطلب در وب سایت حقوقی حمیرا پارسا وکیل پایه یک مطالعه نمایید

https://parsalaw.ir

نوشته ها مرتبط

ارسال دیدگاه

You must login to add a new comment.

1 دیدگاه

  1. … [Trackback]

    […] Find More Information here to that Topic: yeksoal.com/uncategorized/شرایط-ورود-به-دعوی-ثالث/ […]